Promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

I promemorian lämnas förslag till en ny förordning för att anpassa och komplettera svensk rätt till EU-proportionalitetsprövning vid nya eller ändrade krav på yrkeskvalifikationer

Publicerad: Onsdag 3 jun 2020

Senast uppdaterad: Onsdag 3 jun 2020

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco anser att implementeringen i svensk rätt kan bidra till att öka jämförbarheten och tillförlitligheten av yrkeskvalifikationer inom EU men att proportionalitetsprövningen samtidigt kan leda till begränsningar av nya yrkeskvalifikationer på nationell nivå.