Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Saco anser att det är viktigt med en effektiv och ändamålsenlig sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Den här processen ska ha människan i centrum och präglas av arbetslinjen med fokus på återgång i tidigare eller annat arbete när så är möjligt och rimligt

Publicerad: Tisdag 18 aug 2020

Senast uppdaterad: Tisdag 18 aug 2020

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Även om sjukskrivningsprocessen redan idag fungerar bra i de flesta sjukfall, så finns det dock fortfarande problem som medför att individer kommer i kläm och hamnar ”mellan stolarna” på grund av att trygghetssystemen inte fullt ut är synkroniserade och samverkan mellan olika aktörer inte fungerar på ett tillfredställande sätt i alla avseenden.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73