Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Saco har sedan länge argumenterat för att skattesystemet ska vara utformat på ett sådant sätt att innovation och tillväxt prioriteras.

Publicerad: Onsdag 23 dec 2020

Senast uppdaterad: Onsdag 23 dec 2020

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Att utvidga och förstärka systemet med kvalificerade personaloptioner hjälper små och växande företag och ökar möjligheterna att konkurrera med väletablerade företag om nyckelkompetens.

Saco tillstyrker förslagen.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73