Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön

Publicerad: Onsdag 1 apr 2020

Senast uppdaterad: Onsdag 1 apr 2020

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco tillstyrker förslagen som lämnas i promemorian  men är kritisk till att regeringen ändrat sig i frågan om att slopa karensavdraget och istället väljer att kompensera arbetstagaren till, en för många, allt för låg kompensationsgrad.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73