Bättre skydd för tekniska företagshemligheter (Ds 2020:26)

I promemorian lämnas förslag till ett utvidgat straffansvar för vissa angrepp på företagshemligheter av teknisk natur genom att två nya straffbestämmelser införs, en om olovligt utnyttjade av företagshemlighet och en om olovligt röjande av företagshemlighet.

Publicerad: Onsdag 10 mar 2021

Senast uppdaterad: Onsdag 10 mar 2021

Nyckelord:
Arbetsrätt

Sacos inställning är att det redan idag finns verksamma åtgärder för att skydda företagshemligheter och att de civilrättsliga sanktionerna i form av skadestånd är tillräckliga.

Om ett straffansvar ändå skulle införas måste det begränsas till att endast inkluderar de mest klandervärda och allvarliga angreppen annars riskerar det att innebära inlåsningseffekter för arbetstagare samt en ovilja att visselblåsa av rädsla att riskera straff.

Kontaktpersoner

Jenny Wahlbäck, Jurist
jenny.wahlback@saco.se

08-613 48 62