Remiss dnr 2019/072424. Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur

Saco ställer sig huvudsakligen negativt till förslagen såväl när det gäller struktur som de omarbetade föreskrifterna med allmänna råd.

Publicerad: Tisdag 12 jan 2021

Senast uppdaterad: Tisdag 12 jan 2021

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Saco anser att syftet med den nya regelstrukturen, dvs. att förenkla och tydliggöra dessvärre inte uppnåtts.  Allmänna råd har kraftigt beskurits och föreskrifterna är vagare och otydligare. 

Saco menar att detta medför en uppenbar risk för tillämpningssvårigheter och därmed att arbetsmiljön försämras.

Kontaktpersoner

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33