Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag

Saco tillstyrker förslaget med reservation för att förslaget har allvarliga brister som behöver ses över. Att utesluta grupper som redan i utgångsläget har en svag ställning på arbetsmarknaden är svårt att försvara.

Publicerad: Måndag 1 feb 2021

Senast uppdaterad: Måndag 1 feb 2021

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Därtill så bryter förslaget mot principen om en sammanhållen och rättvis sjukförsäkring där kollektivavtal i

första hand bör fungera som komplement till den statliga regleringen, när den inte kan ta hänsyn till speciella situationer.

 

Dessutom innebär förslaget endast en möjlighet till förhandling mellan parterna. Det är tveksamt om arbetsgivarna är

villiga att ta på sig ytterligare kostnader genom kollektivavtal i ett läge när de redan är hårt belastade.

Om syftet är att reducera smittspridning så förefaller åtgärden svag. Det är därför rimligare att staten

fortsätter att ta kostnadsansvaret, exempelvis till slutet av året.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73