Centrala studiestödsnämndens redovisning av regeringsuppdrag om att ta fram en ny modell för beräkning av räntan på studielån

Saco har sedan förändringen aviserades av regeringen hösten 2021 återkommande markerat att vi motsätter oss den höjning av studielåns-räntan som de nya beräkningsmodellerna syftar till. Förslaget minskar lönsamheten och incitamenten för högre studier samt riskerar att öka snedrekryteringen.

Publicerad: Måndag 1 aug 2022

Senast uppdaterad: Måndag 1 aug 2022

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco avstyrker därför förslaget och avstår från att ta ställning till de ingående modellerna.

Kontaktpersoner

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65