De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet, SOU 2022:47

Saco instämmer i många av utredningens slutsatser. Saco uppskattar utredningens gedigna kartläggning av regional skyddsombudsverksamhet där man presenterat en bred, differentierad och realistisk bild av denna verksamhet.

Publicerad: Fredag 9 dec 2022

Senast uppdaterad: Fredag 9 dec 2022

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Det är särskilt viktigt att betona att utredningen slår fast att de regionala skyddsombudens arbete bidrar till en bättre arbetsmiljö och visar att skyddsombudens arbete är effektivt och ändamålsenligt.

Kontaktpersoner

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33