Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)

Saco tillstyrker utredningens förslag om hot, trakasserier och sexuella trakasserier.

Publicerad: Tisdag 10 maj 2022

Senast uppdaterad: Tisdag 10 maj 2022

Nyckelord:
Arbetsrätt

Saco föreslår dock ytterligare åtgärder för att stärka skyddet.