Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU

Saco stöder förslaget om en lägsta bolagsskatt för större företag som verkar inom unionen.

Publicerad: Fredag 4 feb 2022

Senast uppdaterad: Fredag 4 feb 2022

Nyckelord:
Internationellt,
Skatter

Saco anser att det internationella samarbetet kring skattepolitik bör stärkas för att förhindra skatteundandragande, skattekonkurrens, aggressiv skatteplanering, samt för att den inre marknaden ska kunna fungera väl.

Kontaktpersoner

Jenny Rydstedt, Internationell sekreterare: EU, Union to Union samt globala frågor.
jenny.rydstedt@saco.se

08-613 48 88