ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (SOU 2021:86)

Saco anser att det inte föreligger några hinder att ratificera av konvention (nr 190) om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet.

Publicerad: Torsdag 30 jun 2022

Senast uppdaterad: Torsdag 30 jun 2022

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Samtidigt föreslår Saco att kompletterande åtgärder vidtas som innebär att Sverige bättre uppfyller konventionens syfte.

Kontaktpersoner

Jenny Wahlbäck, Jurist
jenny.wahlback@saco.se

08-613 48 62