Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31)

Betänkandet innehåller en lång rad förslag till justeringar av regelverket för VAB

Publicerad: Måndag 17 okt 2022

Senast uppdaterad: Måndag 17 okt 2022

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Merparten av förslagen bör genomföras, men utredningen borde ha föreslagit att förmånstaket för tillfällig föräldrapenning höjs samt även beaktat situationen för studenter som är föräldrar.