Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus (SOU 2022:45)

Utredningen lämnar förslag på tre olika områden; Utvidgad föreskriftsrätt på sanktionsavgiftsområdet, utökad användning av företagshälsovård i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och ett utvidgat rådighetsansvar.

Publicerad: Fredag 9 dec 2022

Senast uppdaterad: Fredag 9 dec 2022

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Saco ser positivt på flertalet av dem.

Kontaktpersoner

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33