Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Publicerad: Fredag 5 aug 2022

Senast uppdaterad: Fredag 5 aug 2022

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco instämmer i bedömningen att det finns goda fördelningspolitiska argument för att gynna gruppen med sjuk- och aktivitetsersättning. Personer som har sin försörjning via sjukersättning eller aktivitetsersättning har i högre utsträckning en låg ekonomisk standard jämfört med befolkningen som helhet.

Saco ser därför att det finns ett behov av att höja den ekonomiska standarden för gruppen, vilket emellertid bör ske genom höjda ersättningsnivåer.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73