Yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete, COM (2021) 762 final

Saco delar EU-kommissionens grundläggande intention att skapa bättre villkor för plattformsarbetare och förslaget i sig sänder en tydlig signal till digitala arbetsplattformar att det är hög tid att ta ett arbetsgivaransvar för de arbetstagare som utför plattformsarbete.

Publicerad: Torsdag 13 jan 2022

Senast uppdaterad: Torsdag 13 jan 2022

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Samtidigt är vissa delar av förslaget problematiska så som de är formulerade idag Exempelvis kan den rättsliga presumtionen som föreslås komma att innebära att man på EU-nivå, i vart fall indirekt, kringgår det nationella arbetstagarbegreppet och tillämpningen av det. De hänvisningar som görs till nationell rätt blir i den nuvarande utformningen ihåliga. 

Kontaktpersoner

Jenny Wahlbäck, Jurist
jenny.wahlback@saco.se

08-613 48 62