Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till ändringar i direktiv om kombinerat arbets- och uppehållstillstånd (COM(2022)655)

Det är bra med en översyn av direktivet eftersom kontroller och utvärdering visat att tillämpningen inte fungerar ändamålsenligt med bl a långa och ineffektiva ansökningsförfaranden, något som kan avskräcka arbetstagare.

Publicerad: Fredag 19 aug 2022

Senast uppdaterad: Fredag 19 aug 2022

Nyckelord:
Integration

Men förslaget är till vissa delar otydligt och behöver analyseras grundligare.

Kontaktpersoner

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64