Förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar inför budgetpropositionen

Arbetsgivaravgifterna ska huvudsakligen finansiera samhällets offentliga trygghetsförsäkringar

Publicerad: Måndag 17 jul 2023

Senast uppdaterad: Måndag 17 jul 2023

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Att öka sysselsättningen genom sänkta arbetsgivaravgifter är ineffektivt och dyrt. Att slopa nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för 15–18 åringar är därför bra.

Saco tillstyrker förslaget.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73