Remissvar Genomförande av det nya blåkortsdirektivet (Ds 2023:6)

Saco är positiv till syftet med ökade möjligheter att möta behovet av högkvalificerad arbetskraft.

Publicerad: Torsdag 1 jun 2023

Senast uppdaterad: Torsdag 1 jun 2023

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Integration

Synpunkter lämnas dock på valda delar.

Kontaktpersoner

Maria Rasmussen, Utredare Arbetsrätt
maria.rasmussen@saco.se

08-613 48 72