Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension inför budgetpropositionen 2024

I promemorian lämnas förslag med syfte att öka incitamenten att arbeta. Arbetslinjen är central om vi ska klara finansieringen av den offentliga välfärden.

Publicerad: Måndag 17 jul 2023

Senast uppdaterad: Måndag 17 jul 2023

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Men förslagen får inte motverka Riksbankens arbete med att sänka inflationen. Saco tillstyrker förslagen med reservation för att tidpunkten för införandet kan behöva flyttas fram.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73