Yttrande avseende Europeiska kommissionens förslag till direktivet om harmoniering av vissa delar av insolvensrätten (Ju2022/03740)

Saco kan inte tillstyrka direktivförslaget i sin helhet och lyfter fram betydelsen av att arbetstagares trygghet inte försämras.

Publicerad: Torsdag 16 mar 2023

Senast uppdaterad: Torsdag 16 mar 2023

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Arbetsrätt

Förslaget får inte bidra till en ökad osäkerhet i insolvenssituationer för arbetstagare.

Kontaktpersoner

Maria Rasmussen, Utredare Arbetsrätt
maria.rasmussen@saco.se

08-613 48 72