Promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

I promemorian lämnas förslag till en ny förordning för att anpassa och komplettera svensk rätt till EU-proportionalitetsprövning vid nya eller ändrade krav på yrkeskvalifikationer

Publicerad: Onsdag 3 jun 2020

Senast uppdaterad: Onsdag 3 jun 2020

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco anser att implementeringen i svensk rätt kan bidra till att öka jämförbarheten och tillförlitligheten av yrkeskvalifikationer inom EU men att proportionalitetsprövningen samtidigt kan leda till begränsningar av nya yrkeskvalifikationer på nationell nivå.

Kontaktpersoner

Ana Andric, Utredare
ana.andric@saco.se

08-613 48 26