Yttrande över remiss av betänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5)

I februari 2020 tillsatte regeringen tillsammans med samarbetspartierna en utredning för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare

Publicerad: Tisdag 4 maj 2021

Senast uppdaterad: Tisdag 4 maj 2021

Nyckelord:
Integration

Saco tillstyrker flera av utredningens förslag men anser att utredningen saknar viktig perspektiv för att komma till rätta med kompetensutvisningar och stärka arbetsskyddet för arbetskraftsinvandrare.

Kontaktpersoner

Ana Andric, Utredare
ana.andric@saco.se

08-613 48 26