Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 487 träffar.

Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024

Fredag 22 sep 2023
Ämnen Skatter

Remissvar Saco anser att högst 20 procent av alla heltidsarbetande ska betala statlig inkomstskatt.

Remissvar Kunskapskrav för uppehållstillstånd

Onsdag 20 sep 2023
Ämnen Integration

Remissvar Mot bakgrund av behovet av kompetens på den svenska arbetsmarknaden avstyrker Saco betänkandets förslag som helhet.

SOU 2023:12 Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende

Fredag 1 sep 2023
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar Hur grundlagarna beslutas, och hur domstolars och domares oberoende kan stärkas ytterligare, är viktiga demokratifrågor.

Paket med förslag om en reform av EU:s ekonomiska styrning

Torsdag 31 aug 2023
Ämnen EU, Internationellt

Remissvar Kommissionen ger förslag på flera förändringar av regelverket för den ekonomiska styrningen.

Reviderade föreskrifter om lämnande av uppgifter om studerande och studieresultat för utbildningar inom yrkeshögskolan

Måndag 21 aug 2023
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco tillstryker de ändringar som föreslås, då de innebär förtydliganden som underlättar för utbildningsanordnare att lämna uppgifter till Myndigheten för yrkeshögskolan

Förslag om utvidgad tidsgräns för expertskatt inför budgetpropositionen 2024

Måndag 17 jul 2023
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Att harmonisera tidsgränsen för expertskatt med andra länder är bra.

Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension inför budgetpropositionen 2024

Måndag 17 jul 2023
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar I promemorian lämnas förslag med syfte att öka incitamenten att arbeta. Arbetslinjen är central om vi ska klara finansieringen av den offentliga välfärden.

Förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar inför budgetpropositionen

Måndag 17 jul 2023
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Arbetsgivaravgifterna ska huvudsakligen finansiera samhällets offentliga trygghetsförsäkringar

Förslag om teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna inför budgetpropositionen 2024

Måndag 17 jul 2023
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar FoU-avdraget har en viktig roll. Förslaget innebär en ny utformningen av avdraget som gör det möjligt använda hela avdraget.

Remissvar Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Torsdag 15 jun 2023
Ämnen Integration

Remissvar Saco avstyrker promemorians förslag om ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare.

Remissvar Genomförande av det nya blåkortsdirektivet (Ds 2023:6)

Torsdag 1 jun 2023
Ämnen Arbetsmarknad, Integration

Remissvar Saco är positiv till syftet med ökade möjligheter att möta behovet av högkvalificerad arbetskraft.

En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner Diarienummer: Fi 2023/00559

Tisdag 16 maj 2023
Ämnen EU

Remissvar EU-länderna fattade 2022 beslut om en harmoniserad bolagsskatt för stora företag.

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstudiestöd, om beviljning av studiemedel och om beviljning av studiestartsstöd

Tisdag 9 maj 2023
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco tillstyrker förslagen och påtalar vikten av att CSN tillämpar regelverket för omställningsstudiestödet i enlighet med intentionerna i förarbeten och proposition.

En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51)

Fredag 21 apr 2023
Ämnen Samhällsekonomi

Remissvar Sedan förmögenhetsskatten avskaffades 2007 finns ingen samlad statistik över hushållens tillgångar och skulder.

Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53)

Fredag 31 mar 2023
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Sammanfattningsvis anser Saco att staten måste ta huvudansvaret för skolan för att stärka kvaliteten och likvärdigheten.

En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk (SOU 2022:65)

Torsdag 23 mar 2023
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Förslag på ny lag om stöd vid korttidsarbete som i flera avseenden gör stödet mer förutsägbart.

Yttrande avseende Europeiska kommissionens förslag till direktivet om harmoniering av vissa delar av insolvensrätten (Ju2022/03740)

Torsdag 16 mar 2023
Ämnen Arbetsmarknad, Arbetsrätt

Remissvar Saco kan inte tillstyrka direktivförslaget i sin helhet och lyfter fram betydelsen av att arbetstagares trygghet inte försämras.

Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande (Ds 2022:29)

Torsdag 16 mar 2023
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Förslaget svarar mot parternas överenskommelse för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden.

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget

Onsdag 1 feb 2023
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Goda förutsättningar för FoU i ett land är av stor betydelse för att skapa tillväxt och ökat välstånd. Att med hjälp av skatteincitament sänka kostnaderna för FoU är en viktig del i det arbetet.