Akademikernas Högskolepolitiska Forum 2014

Hur kan utbildning och forskning bidra till att skapa jobb och välfärd – idag och i framtiden? Saco och Sacoförbunden välkomnar dig till ett forum där vi diskuterar kopplingen mellan högre utbildning, forskning och Sveriges framtid som välståndsnation.

PASS 1
Längd 21:01

Göran Arrius inleder
Sacos ordförande Göran Arrius inleder Akademikernas Högskolepolitiska Forum.

Keynote- Alison Wolf - Do universities matter?
Professor Alison Wolf är en brittisk ekonom och författare med inter- nationell erfarenhet inom utbildningsområdet. Hon har varit policyutredare åt USA:s regering samt konsult till utbildningsdep. i Nya Zeeland, Frankrike, Sydafrika och Australien

Samtal med keynote-talaren
Agneta Stark kommer att kommentera och samtala med Alison Wolf utifrån ett kritiskt perspektiv.

PASS 2
Längd 1:04:57

Hur arbetsmarknads-anpassad kan och bör akademisk utbildning vara?
Är nyutbildade akademiker anställningsbara eller är glappet mellan innehållet i akademiska utbildningar och vad som efterfrågas på arbetsmarknaden för stort?

En tydligare arbetsmarknadsanknytning och mer praktik även i utbildningar som leder till generella examina efterfrågas av näringslivet samt många studenter och deras organisationer. Men hur ska praktik och andra inslag av samverkan utformas för att hålla god kvalitet? Vilka kompetenser är det rimligt att man förvärvar på arbetsmarknaden och vad kan universitet och högskolor stå för?

Deltagare:
Lars Haikola, Universitetskansler
Nils Karlsson, VD Ratio
Emelie Lilliefeldt, Utredare Saco
Karin Röding, Rektor Mälardalens högskola

PASS 3
Längd 1:32:49

Politikerdebatt
Lyssna till Sveriges toppolitiker debattera högre utbildning och forskning.

I panelen (f.v.): Ibrahim Baylan (s), Tomas Tobé (m), Yvonne Andersson (kd), Åsa Romson (mp), Emil Källström (c), Peter Honeth (fp) och Jonas Sjöstedt (v).

Moderator: Cecilia Garme

Publicerad: onsdag 02 april 2014

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Fler videos

Sortera på:
Datum
Popularitet

Visar totalt 78 träffar.