Så skapar vi tillväxt

Vad driver och vad hindrar akademikers företag att växa? I ett gemensamt forskningsprojekt har Saco i Sverige, AC i Danmark och Akademikerne i Norge studerat vad som utmärker företag som drivs av akademiker och som växer fort. Vilka hinder, drivkrafter och framgångsfaktorer finns?

På konferensen den 19 januari kl. 10-16 presenteras och diskuteras de första resultaten av forskarna, akademikernas organisationer, näringsminister Annie Lööf och publiken. Några entreprenörer berättar om sina erfarenheter.

Moderator: Johan Hammarqvist, politisk redaktör Norra Skåne

PASS 1
Längd 2:00:34

Sacos ordförande Göran Arrius hälsar välkommen

  • Akademiker i Sverige, Norge och Danmark - vad skiljer och vad förenar tillväxtföretagare? Professor Mette Mønsted, Copenhagen Business School (starttid 06:13)
  • Tillväxt-entreprenörer berättar om sina erfarenheter:Pernilla Alexandersson, Add Gender & Genusföretagarna, Sverige och Leo A. Grünfeld, Menon Business Economics, Norge (starttid 51:03)
  • Så kan politiken skapa förutsättningar för företag att växa, Annie Lööf, Sveriges Näringsminister (starttid 1:13:14)

PASS 2
(Längd 1:32:09)

Resultaten från respektive land presenteras:

  • Danmark: Varför är det så många samhällsvetare som är företagare i Danmark? Jonas Holst Jensen
  • Norge: Högtillväxtföretag som drivs av akademiker växer mer än andra. Akademiker står bakom 12 % av alla nyetableringar av aktiebolag som överlevt i 4 år. Leo A. Grünfeld, senior partner FD, Menon Business Economics (starttid: 22:00)
  • Sverige: Milstolpar för tillväxt - om drivkrafter, organisering, kultur och det lokala Jonas Gabrielsson, Ek. Dr Circle, Lunds universitet (starttid: 47:47)

PASS 3
(Längd 46:58)

  • 3 frågor till 3 ordförande Knut Aarbakke, Akademikerne, Göran Arrius, Saco och Erik Jylling, AC
  • Sammanfattning och avslutning Melita Ringvold Hasle, kommunikationschef Nordic Innovation 

Publicerad: torsdag 19 januari 2012

Fler videos

Sortera på:
Datum
Popularitet

Visar totalt 78 träffar.