Skillnader i livslön mellan kvinnor och män

Livslönen för manliga akademiker är i genomsnitt 16 procent högre än för kvinnliga. Det motsvarar 2,8 miljoner kronor (efter skatt). På den här sidan kan du se hur stora skillnaderna är i just din utbildningsgrupp.

Välj utbildningsinriktning

Olika kön. Olika lön.

 • Biolog
 • Systemvetare
 • Fysiker
 • Geovetare
 • Kemist
 • Matematisk statistiker
 • Datavetare
 • Arkitekt
 • Civilingenjör
 • Högskoleingenjör
 • Agronom

Livslönen för en är i genomsnitt ca

%

högre än för en kvinna

I kronor motsvarar detta

kr

Så mycket mer tjänar män under en livstid (efter skatt)

Beräkningarna baseras på 2014 års löner och regelverk. Livslönen avser en individs samlade livslön mellan 19 och 85 år.

Källa: Livslöner för kvinnor och män (2017)

Frånvaro påverkar livslönen

Kvinnor tar ut ca tre fjärdedelar av föräldrapenningdagarna.
Kvinnor är föräldralediga ca 11 månader längre än män.
Kvinnor arbetar deltid i högre utsträckning än män.
Kvinnor står för den största delen obetalt arbete i hemmet.
Kvinnor tar ut ca sex av tio vabbdagar.

Det här vill saco

Kvinnors närvaro i arbetslivet måste öka, eftersom det är centralt för jämställda villkor på arbetsmarknaden. Detta innebär att föräldraledighet, vård av barn och deltidsarbete ska fördelas mer jämnt mellan kvinnor och män.

Saco vill se en modern och flexibel föräldraförsäkring i tre lika stora delar där vardera föräldern tilldelas varsin del och där den sista tredjedelen går att fördela fritt eller överlåta till närstående.

 • Frånvaro påverkar livslönen

 • Kvinnor tar ut ca tre fjärdedelar av föräldrapenningdagarna.
 • Kvinnor är föräldralediga ca 11 månader längre än män.
 • Kvinnor arbetar deltid i högre utsträckning än män.
 • Kvinnor står för den största delen obetalt arbete i hemmet.
 • Kvinnor tar ut ca sex av tio vabbdagar.

Det här vill saco

Kvinnors närvaro i arbetslivet måste öka, eftersom det är centralt för jämställda villkor på arbetsmarknaden. Detta innebär att föräldraledighet, vård av barn och deltidsarbete ska fördelas mer jämnt mellan kvinnor och män.

Saco vill se en modern och flexibel föräldraförsäkring i tre lika stora delar där vardera föräldern tilldelas varsin del och där sen sista tredjedelen gå att fördela fritt eller överlåta till närstående.

Senast uppdaterad: Onsdag 8 mar 2017