Stora löneskillnader mellan kvinnor och män

Bland Sacoförbundens medlemmar har männen i snitt 20 procent högre lön än kvinnorna. De främsta faktorerna bakom löneskillnaderna är yrke, utbildningsval och befattning. Männen tenderar alltså att i högre grad vara chefer eller göra utbildningsval som leder till välavlönade yrken. Det visar en ny rapport från Saco som undersöker löneskillnaderna i 67 olika yrkesgrupper.

Publicerad: Torsdag 26 jan 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 26 jan 2017

Nyckelord:
Lön & livslön