Långt kvar till en jämställd arbetsmarknad

Livlönen för en manlig akademiker är i genomsnitt 19 % högre efter skatt än för en kvinnlig akademiker. Det är inte rimligt. Den främsta anledningen är att kvinnor och män i hög utsträckning väljer olika utbildningar som leder till jobb i olika sektorer. En annan orsak är att kvinnor tar, eller förväntas ta, ett större ansvar för hem och familj.