Allt unga behöver veta om arbetsmarknaden

Sacos rapport ”Allt unga behöver veta om arbetsmarknaden” tar upp vad forskningen har att säga om en rad frågor som är betydelsefulla för en blivande akademiker. Det handlar till exempel om utbildningsval och olika möjligheter att förbättra sin framtida ställning på arbetsmarknaden.

Publicerad: Måndag 14 jun 2010

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Studieval,
Utbildning & forskning

Vilken utbildning ska jag välja och var ska jag plugga? Ska jag komplettera med ett utlandsår under mina studier? Är det viktigt att jag skaffar mig arbetslivserfarenhet genom att jobba under studietiden? Spelar lärosäte eller utbildningsinrikning någon roll? Om jag byter lärosäte – vad händer då? Har det någon betydelse vad jag gör under mitt sabbats år? Hur påverkas jag av arbetslöshet i samband med examen?

Råden och föreställningarna om vad som är "bra" är överväldigande många, men inte alltid så välgrundade. I skriften "Allt unga behöver veta om arbetsmarknaden" har Sacos utredare Ossian Wennström och Helena Persson sammanställt forskning om unga och arbetsmarknaden.

Skriften är tänkt som ett stöd till unga som tänker och resonerar kring dessa frågor, men även för arbetsförmedlare, vägledare och andra som i sitt yrke ger råd om arbetsmarknad och utbildning.

Du kan i efterhand se presentationen av rapporten som webbsändes måndag den 14 juni 2011 på www.saco.se/play.