Bli medlem i ett Sacoförbund

Broschyren ”Bli medlem i ett Sacoförbund” beskriver övergripande förmånerna och fördelarna med ett medlemskap i ett Sacoförbund.

Publicerad: Onsdag 12 jun 2019

Senast uppdaterad: Fredag 10 jan 2020

Den beskriver också kortfattat det lokala fackliga arbetet och den svenska modellen samt visar vilka Sacoförbund man som akademiker kan välj att bli medlem i utifrån sin profession.

Beställ foldern genom att mejla till: Christina Forsberg.

Förbundsspecifikt rekryteringsmaterial
Att använda tillsammans med rekryteringsfoldern 

Akademikerförbundet SSR
Civilekonomerna
Jusek  
Lärarnas Riksförbund
Naturvetarna
Sveriges Ingenjörer 
Sveriges universitetslärare och forskare  

Behöver du stöd och rådgivning i karriären? Bli medlem i ett Sacoförbund.

Bli medlem idag