Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln

Pensioner är ett svårt och abstrakt område tycker många. Man skjuter viktiga beslut framför sig. Men i takt med att medellivslängden ökat spelar pensionen en allt större roll. Allt fler kommer dessutom få pensioner från andra håll än det allmänna pensionssystemet vilket gör att valen och därmed också frågorna blir fler. Det blir viktigare och viktigare att man skaffar sig kunskaper om sin kommande pension.

Publicerad: Fredag 13 jun 2008

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Harald Mårtensson, Sacos pensionsexpert och Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco, har i skriften" Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln" sammanställt resonemang kring några viktiga frågor inom pensionsområdet.

Skriften är ett försök att ta upp några frågor av betydelse för bland annat valet av pensionssparande. Den gör inte anspråk på att vara heltäckande, men om det visar sig finnas ett intresse är det Sacos mål att regelbundet – med ett par års mellanrum – se över och fylla på innehållet. Resonemangen är i många delar tillämpliga både på avtalspensioner och privata pensionsförsäkringar.

"Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln" går igenom ett flertal av de viktigaste frågorna kring den kommande pensionen:

  • När ska man börja spara till pensionen?
  • Vilken sparform är bäst?
  • Riskfyllt att flytta sitt pensionssparande?
  • Vad får man för bolagens fondavgifter?