Framtidsutsikter - Här finns jobben för akademiker år 2022

Hur kan arbetsmarknaden se ut för ingenjörer, ekonomer och lärare år 2022? Sacoförbunden har undersökt och gjort prognoser för drygt 60 akademikeryrken och utbildningar för att underlätta inför studievalet.

Publicerad: Måndag 27 nov 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 25 jan 2018

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Studieval

Med Framtidsutsikter vill vi ge dig som står inför ett studieval en samlad information så att du kan göra ett välgrundat val. Bedömningarna om arbetsmarknaden för olika yrken är en bearbetad sammanställning av ett stort antal prognoser från Sacos förbund. Prognoserna är en viktig del i Sacos studievalspaket.

Framtidsutsikter är ett komplement till yrkes- och utbildningsinformationen i boken Välja yrke och publiceras varje år i samband med Saco Studentmässor och valet till högskolan. 

Så slipper du obehagliga överraskningar

Det är bra att ta reda på så mycket som möjligt när du ska göra ett av ditt livs viktigaste val. Psykologen Carl Hellström syns i år på rapportomslaget. Han läste först kriminologi men insåg att utbildningen inte var helt rätt för honom.   

– Jag hade nog en ganska fördomsfull bild av vad en psykolog var innan jag kom in på utbildningen. Men jag visste att jag gärna ville arbeta med det som utmanar mig och som är roligt. Det tror jag kanske många utbildningar erbjuder. Men för mig handlade valet av utbildning också om att få lära mig mer om mig själv och människorna i mitt liv. Och då var psykolog rätt val för mig. 

För den som har möjlighet vill vi också tipsa om att besöka Sacomässan  Saco Studentmässor - Sveriges största forum för studieval efter gymnasiet. Totalt besöker nästan en tredjedel av Sveriges avgångselever våra mässor i Stockholm och Malmö och får både fakta och inspiration hos våra utställare och på våra seminarier. Här kan du ställa frågor direkt till personal och studenter på de högskolor eller utbildningar som du är intresserad av eller nyfiken på.

Saco ger varje år ger ut den här uppmärksammade och lästa rapporten. Anledningen till att den är populär är att studievalet är viktigt. Budskapet i Framtidsutsikter är att det är bra att ta reda på så mycket som möjligt inför studievalet. Det är förstås viktigt att låta det egna intresset styra ditt studieval. Men det är också bra att du som väljer tar reda på hur chanserna att få jobb ser ut, vilka löner och hur arbetsmiljön är bland de yrken eller utbildningar som du är nyfiken på. Då kan du undvika obehagliga överraskningar i efterhand. Är konkurrensen om jobben större inom ditt drömyrke är det smart att på olika sätt, förbereda dig och skaffa ytterligare meriter och erfarenheter, redan under studietiden.

Så tolkar du prognoserna

Prognoserna i den här rapporten tillsammans med de andra delarna i Sacos bokserie om studieval ska inte bara vara ett stöd utan även inspirera dig som väljer. Prognoserna i Framtidsutsikter är indelade i tre huvudområden - liten konkurrens om jobben, balans och stor konkurrens om jobben – och bygger på bedömningar om arbetsmarknaden från Sacoförbunden. Prognoserna är uppdelade i en bedömning för nyexaminerade och en för erfarna. Prognoserna är också markerade med ett osäkerhetstal. Ett på skalan är låg osäkerhetsgrad och fem en hög grad av osäkerhet. Tänk på att en prognos som är i balans ofta visar på en sund arbetsmarknad med goda villkor, rimliga löner och goda möjligheter att få jobb. En situation med liten konkurrens om jobben kan bero på att det finns vissa problem. Ställ dig frågan varför och försök ta reda på varför så få har sökt sig till det här yrket.

I rapporten hittar du också kontaktuppgifter till Sacoförbunden som gjort prognoserna. Hör gärna av dig direkt till de olika Sacoförbunden om du har frågor och vill ta reda på mer om de utbildningar som du är nyfiken på.

Kontaktpersoner

Pälle Kamali, Kommunikatör
palle.kamali@saco.se

08-613 48 84