En ljusnande framtid...?

Gymnasielärarna är de stora förlorarna när köpkraftens nivå och utveckling för olika grupper av akademiker jämförs med industriarbetarens. Det visar den nya studien som Institutet för Privatekonomi på Swedbank har gjort i samarbete med Saco. 

Publicerad: Måndag 26 nov 2012

Nyckelord:
Lön & livslön

Rapporten ”En ljusnande framtid…?” visar köpkraften för olika akademikergrupper i jämförelse med industriarbetaren, men även om senare examinerade fått det bättre eller sämre jämfört med tidigare examinerade. Analysen avser akademikernas situation tre, sex och trettio år efter examen.

Överlag har senare årskullar klarat sig allt bättre. Trettio år efter examen hade samtliga undersökta Saco-grupper som tog examen 1981 fått högre reala bruttolöner jämfört med kollegor som tog examen 1975 och 1978.