Hållbar utveckling

Ledarskap och inflytande över arbetet är två aspekter som Saco, LO och TCO valt att lyfta fram i en gemensam policyskrift "Hållbar Utveckling".

Publicerad: Måndag 17 mar 2003

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Arbetsmarknad

Ledarskap och inflytande över arbetet är två aspekter som Saco, LO och TCO valt att lyfta fram i en gemensam policyskrift "Hållbar Utveckling".  Skriften tar sin ansats i en nyligen publicerade forskningsrapport om hållbara arbetsorganisationer inom ramen för SALTSA (Sacos, LOs, TCOs och ALIs samarbetsprogram för arbetslivsforskning i Europa.