Hållbara arbetsplatser - botemedel mot ett sjukt arbetsliv

Skrift från SALTSA.

Publicerad: Måndag 31 mar 2003

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Skriften är författad av Harald Gatu på uppdrag av SALSTA:s progamkommitté för arbetsorgansation. (SALTSA är ett samarbetsprogram för arbetslivsforskning mellan de fackliga centralorganisationerna och Arbetslivsinstitutet). Skriften tar sin ansats i en nyligen publicerad forskningsrapport "Sustainable Worksystems" och framhåller betydelsen av att se till arbetsorganisatoriska aspekter i arbetet med att komma till rätta med ohälsoproblematiken.