Hög tid för ledarskap

"Hög tid för ledarskap" handlar om stöd till chefer är den femte och den avslutande rapporten i ett projekt som kartlägger villkoren för chefs- och ledarskap.

Publicerad: Fredag 25 apr 2003

Nyckelord:
Chef & ledare,
Arbetsliv & arbetsmiljö

Sedan två år tillbaka har Sacos utredare Kerstin Hildingsson och Charlotta Krafft arbetat med ett omfattande projekt för att kartlägga villkoren för chefs- och ledarskap. Hög tid för ledarskap. Om stöd till chefer är den femte och avslutande rapporten i detta projekt.

Allt fler börjar nu uppmärksamma chefs- och ledarskapets betydelse för fungerande arbetsplatser och organisationer. Mycket få har dock brytt sig om villkoren för de människor som skall utöva det goda ledarskapet.

I skriften granskas vilket stöd en chef behöver och hur verkligheten på detta område ser ut. Författarna konstaterar bland annat att dagens platta organisationer ofta gör att chefer med alltför många underställda inte har någon reell möjlighet att bedriva ett fungerande ledarskap. De tar också upp vikten av att chefer skaffar sig tydliga uppdrag och att det finns möjlighet att söka stöd utanför sin arbetsplats.