Höga krav och lite stöd

En beskrivning av chefers arbetsvillkor.

Publicerad: Fredag 17 maj 2002

Nyckelord:
Chef & ledare,
Arbetsliv & arbetsmiljö

Saco har inlett ett projekt om chefernas och arbetsledarnas ställning och villkor. Syftet är att konkretisera diskussionen om arbetsorganisationen. Den är en avgörande faktor för trivsel och arbetsglädje – och det är svårt att göra något åt arbetsorganisationen utan att komma in på ledningens roll.

Vi vill med projektet belysa chefens möjligheter att göra sitt jobb. Kerstin Hildingsson och Charlotta Krafft, som är ansvariga för projektet inom Sacos kansli, inleder projektet med en skrift om chefers arbetsmiljö och hur de själva ser på den, i jämförelse med andra grupper.

Rapporten visar att arbetsledaren har blivit ensammare och mer arbetstyngd. Vurmen för ”platta organisationer” har inneburit att många chefer fått personalansvar för ett mycket stort antal medarbetare.
 
Författarna frågar sig: om inte samhället, verksamhetens ägare eller uppdragsgivare, överordnade och medarbetare ger bra stöd till chefer, hur ska vi då kunna förvänta oss att få ett bra stöd från chefer?