Högskolepolitiskt program

Presentation av Sacos högskolepolitiska program.

Publicerad: Onsdag 29 maj 2002

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Kunskapssamhället behöver kunskap. Allt fler skaffar sig den genom högskoleutbildning. För att tillräckligt många ska göra det måste utbildningen löna sig. Då blir högskolans öppenhet den viktigaste fördelningsfrågan i samhället. Alla som har förkunskaperna ska ha rätten och möjligheten att gå vidare.

Men hur ska det gå till? Sacos högskolepolitiska program handlar om hindren, nyanserna och hur man ska ta sig till målet.

I programmet diskuteras bland annat:

  • högre utbildning ska vara tillgängligt för de som vill studera och har tillräckliga förkunskaper.
  • universitet och högskolor ska ha stor frihet att fastställa förkunskapskrav och anta studenter.
  • högre utbildning och forskning ska ge kunskaper och kompetens som ska värderas högt på arbetsmarknaden och ge god privatekonomisk avkastning.
  • universitet och högskolor måste kunna konkurrera med andra aktörer på arbetsmarknaden om den forskarutbildade arbetskraften.