Inventering av kollektivavtal om kompetensutveckling

Saco har tillsammans med LO, TCO, Kommunförbundet och Landstingsförbundet inventerat kollektivavtal på central nivå.

Publicerad: Måndag 27 maj 2002

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco har tillsammans med LO, TCO, Kommunförbundet och Landstingsförbundet inventerat kollektivavtal på central nivå, som tar upp kompetensutveckling. Inventeringen har tagits fram på uppdrag av en arbetsgrupp som bildades inom ramen för arbetet med den nationella handlingsplanen för sysselsättning 2001. Inventeringen gör inte anspråk på att ge en fullständig täckning av alla förkommande avtal, men den ger ändå en bild av hur kompetensutvecklingsfrågorna hittills har behandlats och hur avtal har konstrueras.

Frågor om rapporten besvaras av Ossian Wennström.