Kunskapens läge 2002

En kritisk granskning av den svenska högskolan

Publicerad: Torsdag 26 sep 2002

Det är billigt att studera i Sverige - men inte lönsamt. I Sverige läggs mer resurser på studiemedlen än i de flesta andra länder, men utbildning ger mycket lägre lön än på andra håll.

Konsekvenserna av denna kombination är de förväntade. Sveriges högskolestudenter är gamla och de tar dessutom lång tid på sig att bli klara, vi har en nettoutflyttning av välutbildade, vi har en hög nybörjarfrekvens men också många som inte fullföljer sin utbildning. Tyvärr för Sverige är det en modell som medför avsevärda samhällsekonomiska kostnader.

Det är nästan lika vanligt att gå direkt från gymnasiet till komvux som att börja på högskolan. Detta är en konsekvens av antagningssystemet som knappast var avsikten.

Kunskapens läge, som utarbetats av Petter Odmark, tidigare utredare på Saco, ska bli en årlig rapport som summerar utveckling och framtidsutsikter på kunskapsmarknaden – den kanske viktigaste förutsättningen för den svenska ekonomins tillväxt. Rapporten bygger på en rad ekonomiska nyckeltal.

Saco efterlyser ett fördjupat samtal kring hur den breda högskoleutbildningen egentligen ska se ut. När det gäller grundskolan och gymnasiet domineras utbildningsdebatten av vad eleverna lär sig eller inte lär sig. Den högre utbildningen däremot debatteras oftast utifrån volym, hur många studenter som tas in och var högskolorna geografiskt ska ligga, väldigt sällan handlar det om innehållet.