Kunskapstörst

En antologi från Saco om kunskap.

Publicerad: Torsdag 25 sep 2008

Kunskapstörst är namnet på en ny antologi från Saco som kommer lagom till årets upplaga av Bok & Bibliotek i Göteborg.

Antologin består av korta utdrag ur den svenska litteraturen och temat är just kunskapstörst. Vi rör oss från Viktor Rydbergs högtidliga Kantat från 1800-talets slut till 2000-talets vardagsprosa i form av Mikael Niemis Populärmusik från Vittula. Gemensamt för texterna är att samtliga beskriver lusten och nyfikenheten att lära, tryggheten i att veta lite mer och glädjen i att kunna.

Priset är 95 kronor inkl moms och frakt och den kommer att kunna beställas från den 25 september.

Ifjol gav Saco ut Akademiker i litteraturen, också det en antologi, men om Sacoförbundens professioner. 

I samband med Sacos kongress november 2009 kom sista bandet i triologin, Utmaningar. Här samlas texter som har en koppling till de teman som togs upp på Akademikerkongressen, nämligen rörlighet, ledarskap och livslön.