Lönande att leda

En beskrivning av chefers arbetsvillkor.

Publicerad: Torsdag 16 maj 2002

Nyckelord:
Chef & ledare

Sacos arbetsledarprojekt startade 2000. Charlotta Krafft och Kerstin Hildingsson har beskrivit chefernas villkor utifrån fokusgrupper och Sacos egen lönestatistik.

Chefer vill kunna belöna medarbetare. Men de har ett begränsat handlingsutrymme att i en given situation belöna goda prestationer. Attityder, strukturer och inte minst skatteregler gör det svårt att ge belöningar. Samtidigt vet vi att belöningar utgör kraftfulla verktyg för en chef att kommunicera vilka prestationer och kompetenser som premieras i verksamheten. Varför förväntar vi oss att chefer ska kunna leda om de inte ges förtroende att belöna?

Chefer vill premieras för gott arbete. Men statistiken visar att ökad erfarenhet och förmåga att vara chef i offentlig sektor inte ger påtaglig löneutveckling, konstateras i rapporterna. 
 
Det hänger samman med att kriterierna för vad en chef ska premieras för ofta är otydliga. Hur ska chefer kunna leda och vara tydliga i förhållande till sina medarbetare, när uppdragsgivaren inte är tydlig om vad som förväntas av cheferna själva?