Möjligt att leda

En beskrivning av chefers arbetsvillkor.

Publicerad: Torsdag 16 maj 2002

Nyckelord:
Chef & ledare,
Arbetsliv & arbetsmiljö

Sacos arbetsledarprojekt startade 2000. Charlotta Krafft och Kerstin Hildingsson har beskrivit chefernas villkor utifrån fokusgrupper och Sacos egen lönestatistik.

Första fasen av projektet redovisades i rapporten ”Höga krav och lite stöd”, en rubrik som sammanfattar chefernas upplevelse av sin arbetsmiljö.

Chefer ska kunna lösa alla typer av problem i det dagliga arbetet. Problem i sakfrågor är oftast de lättaste att lösa. Relationsfrågor och avvägningar mellan olika intressen hör till de svårare. I offentlig sektor saknas ofta arbetsorganisatoriska förutsättningar att lösa problemen på bästa sätt. Uppgiften finns där - och ansvaret, men resurserna och befogenheterna?
 
Har chefer i decentraliserade och platta organisationer kommit att drabbas liknade obalanser som medarbetare länge framhållit som en allvarlig brist i arbetsmiljön?