Saco möter arbetslivsforskare

En dokumentation av möten mellan forskare och medlemmar i Sacoförbunden under vintern 2001/02. Innehållet i de fyra konferenserna ger tillsammans kunskaper som visar komplexiteten av problem och möjligheter i det moderna arbetslivet.

Publicerad: Onsdag 6 nov 2002

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

I dag ökar sjukfrånvaron dramatiskt i Sverige. Diagnosen utbrändhet eller depressiv utmattning har blivit etablerad. Den faktiska genomsnittliga pensionsåldern ligger flera år under den lagstadgade. Samtidigt kommer det signaler om att arbetskraften inte räcker till och att vi borde arbeta till allt högre ålder.

Det är tydligt att något måste göras för att motverka trenden. Regeringens 11-punktersprogram och Jan Rydhs betänkande "Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet" är aktuella exempel på politiska initiativ. Det pågår också bred och intressant forskning om förhållanden i arbetslivet. Missförhållanden beror kanske inte i första hand på bristande kunskap om arbetsförhållanden och hur man påverkas av dem. Snarare handlar det om att kunskapen inte i tillräcklig omfattning nått ut till arbetstagare, arbetsgivare och fackliga företrädare så att den kunnat omsättas i handling för förbättringar. Det är i år 10 år sedan Saco och dåvarande arbetsmiljöinstitutet genomförde forskningsprojektet om akademikers arbetsvillkor. Redan då framstod de professionella yrkesgruppernas arbetssituation som utsatt med stora behov av kompetensutveckling, hög arbetsbelastning och stor andel övertid.

Mot den bakgrunden gav Saco forskare och medlemmar i Saco-förbunden tillfällen att mötas vid fyra konferenser under vintern 2001/02. Sammanlagt medverkade 22 forskare i dessa arrangemang som spände över ett vidsträckt kunskapsfält från psykologi och medievetenskap till belastningsforskning och oral fysiologi. Intresset var stort. Ungefär 150 personer deltog - lyssnade, kommenterade och frågade. Varje konferens dokumenterades av arbetslivsjournalisten Ulla Kindenberg. Innehållet i de fyra konferenserna ger tillsammans kunskaper som visar komplexiteten av problem och möjligheter i det moderna arbetslivet. Därför har vi här samlat dokumentationen så att fler skall kunna ta del av den.