Sacoförbundens internationella kontakter

Redovisning av Sacoförbundens internationella kontakter.

Publicerad: Torsdag 8 dec 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 8 dec 2016

Nyckelord:
Internationellt

I rapporten redovisas Sacos medlemsförbunds internationella kontakter. De är i huvudsak indelade i Norden, Europa och övriga världen.

Förbunden har själva bidragit med informationen genom en uppdatering av den föregående sammanställningen från år 2008. Allt fler av de frågor som vi hanterar som fackliga organisationer har en internationell anknytning, där EU:s inflytande är tydligast.

Ett syfte med sammanställningen är att det ska vara lätt att gå in och se vad förbunden gör på den internationella arenan, i vilka sammanhang förbunden deltar och vilka frågor som är centrala. I den här upplagan har vi för överskådlighetens skull också inkluderat uppgifter om Sacos egna internationella kontakter. Uppgifterna avser läget under hösten 2016.