Sacos stadgar

Stadgar för Sveriges akademikers centralorganisation

Publicerad: Torsdag 1 feb 2018

Antagna den 1 januari 1975.
Senast ändrad den 24 november 2017.
Gäller från den 24 november 2017.