Standardiseringen och arbetsmiljön

Europa ska bli effektivare med hjälp av standarder. Standardisering är en facklig fråga sedan EU började skapa gemensamma säkerhetsregler för produkter, för att alla varor skulle kunna flytta fritt över gränserna.

Publicerad: Onsdag 20 nov 2013

Senast uppdaterad: Måndag 20 okt 2014

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

EU:s ambition är att konkurrensen ska öka inom tjänsteområdet på samma sätt som skett med produkterochatt effektivisera tjänstemarknaden i Europa med hjälp av harmoniserande europastandarder.

LO, TCO och Saco släpper nu en ny bok med fackligt perspektiv på dessa frågor - Standardiseringen och arbetsmiljön.  Boken kan användas både som en uppslagsbok och som utbildningsmaterial. 

Arbetslivets villkor styrs alltmer av standarder. Våra medlemmars arbetsmiljö påverkas av det och därför ingår arbetet med att utveckla standarder ibland i det fackliga arbetet med att förbättra medlemmarnas arbetsvillkor. Vi är omgivna av produkter som är tillverkade enligt standarder. Ett nationellt exempel på tjänstestandardisering är det pågående arbetet med standarder för kvalitén i äldreboende och hemtjänst, där flera av Sacos förbund medverkar.

Det är viktigt att facket är med i framtagandet av standarder så att vår kunskap på området tillvaratas och så vi inte får standarder som griper in på områden där vi har nationella avtal eller lagstiftning. Ett mer effektivt Europa är i många fall önskvärt, men inte på bekostnad av arbetstagarnas arbetsmiljö eller arbetsvillkor

Kontaktpersoner

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33