Tjänstemannarollen i skolan

En rapport om den offentliga sektorns kravkonflikter ur skolledares och pedagogers perspektiv.

Publicerad: Fredag 17 maj 2002

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Att vara offentliganställd är att vara kluven. Gamla tiders ämbetsmän har ersatts av en brokig skara offentliganställda med en mångfald av arbetsuppgifter och uppdrag. Till en del är detta en följd av att den offentliga sektorn inrymmer många fler verksamheter än för, säg, hundra år sedan. Idag arbetar bara en mindre del med traditionella ämbetsmannauppgifter, medan närmare två tredjedelar arbetar i branscher som vård, skola och omsorg, vilka är viktiga delar av den kommunala ”välfärdsproduktionen”.
   
För de flesta av dessa personer är beteckningar som ”tjänsteman” eller ”ämbetsman” främmande. Förändringen av yrkesrollen är också till en del en följd av förändrade krav på lyhördhet och resultat från allmänheten och de politiska ledningarna. 
 
Lars Niklasson, före detta samhällspolitisk utredare vid Sacos kansli, har inom ramen för Sacos projekt Tjänstemannarollen skrivit detta debattinlägg. Hans slutsatser är bland annat att professionerna behöver förtydligas och rollerna inom offentlig sektor renodlas. Likaså att målstyrningen måste fortsätta att utvecklas.

Frågor om rapporten besvaras av Gunnar Wetterberg.