Under- och överutbildning på 2000-talets arbetsmarknad

En matchning mellan utbildning och kvalifikationskrav.

Publicerad: Torsdag 16 maj 2002

Nyckelord:
Utbildning & forskning

I en studie från ITPS i samarbete med Saco jämförs de sysselsattas utbildningsnivå med arbetsuppgifternas kvalifikationsnivå inom näringslivet 1999. Resultaten visar på att omkring 35 procent av de sysselsatta är underutbildade för sina jobb. Majoriteten, eller 56 procent, av de sysselsatta har adekvat utbildning, medan knappt 9 procent är överutbildade. Indikerar 35 procent underutbildade en kompetensbrist eller har de kompenserat sin lägre utbildningsnivå med lång erfarenhet och vidareutbildning? I studien analyseras olika förklaringsfaktorer.

I rapporten kartläggs och jämförs även dagens struktur med situationen för omkring 10 år sedan. Vidare analyseras orsakerna till bristande matchning mellan utbildning och kvalifikationskrav och dess effekter på arbetsinkomst och arbetstillfredsställelse. Rapporten avslutas med en analys av huruvida de mer kvalificerade jobben också har andra positiva egenskaper som t.ex. varierande arbetsuppgifter, inflytande över det egna arbetets uppläggning och möjligheter att lära nytt och utvecklas i arbetet.